Autoservis

Autoservis Trenčianske TepliceAutoservis Ján Porubčan - Služby motoristom je súkromná firma so sídlom a prevádzkou v Trenčianskych Tepliciach a jednou prevádzkou (autolakovňou) v Trenčíne. Firma vznikla 1. 2. 1991, keď majiteľ Ján Porubčan začal sám podnikať popri zamestnaní. Postupne prijímal zamestnancov a firma sa rozrastala. Od augusta 1995 podniká spoločne so synom Jurajom.

V súčasnosti firma, ktorú riadia 2 podnikatelia, zamestnáva 7 stálych pracovníkov a 2 brigádnikov. Už dlhoročne zabezpečujeme počas celého školského roka tiež praktickú prípravu učňov, čím si vychovávame pracovníkov pre naše prevádzky od začiatku. Nakoľko máme pracovníkov zamestnaných viac ako 10 rokov, ich skúsenosti s opravami motorových vozidiel sú viac ako bohaté. Pracovníci sú pravidelne školení na nové typy vozidiel a nové technológie opráv.

Každoročne opravíme cca 500 vozidiel, z toho najväčšia časť predstavuje opravy havarovaných vozidiel. Naša „značková nezávislosť“ nám umožňuje orientovať sa na všetky značky vozidiel na trhu vrátane dodávok. Z priestorových dôvodov sa nevenujeme nákladným vozidlám. Okrem opráv havarovaných vozidiel prevádzame komplexný servis pre jednotlivcov, i väčšie firmy. Subdodávateľsky tiež zabezpečujeme klampiarske a lakovnícke práce aj pre iné firmy – napr. máme súhlas od importéra Hondy na karosárske a lakovnícke práce pri opravách ich vozidiel.

Pri práci používame v závislosti od požiadaviek klientov originálne i neoriginálne náhradné diely. Máme podpísané dohody na odber originálnych náhradných dielov (VW, Škoda, Audi, Opel, Citroen), no tiež máme bohaté skúsenosti s dodávateľmi neoriginálnych náhradných dielov, kde máme postavenie VIP klienta.

Opravárenské priestory v súčasnosti predstavujú 7 miest , a to:

  • 3 miesta pre servisné práce
  • 2 klampiarske pracoviská
  • 2 lakovnícke pracoviská (2 lakovnícke boxy s dvoma prípravnými miestami)

Kontaktný formulár

Náš servis

Baračka 8,
914 51 Trenčianske Teplice

Tel.: +421 32 655 1172,
Fax: +421 32 655 1173,
Mobil: +421 905 518 859,
+421 905 577 037,
+421 905 440 303
E-mail: porubcan@stonline.sk

Otváracia doba

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené